Back to Top

Juva

TAPAHTUMAKALENTERI

Pattoin perintötalon näyttely: Pihoilla ja niityillä

Pattoin perintötilan Pihoilla ja niityillä -näyttely keskittyy nimensä mukaisesti tämän talonpoikaistilan piha-alueille, jotka ovat vähitellen kehittyneet puutarhaksi omenapuineen ja marjapensaineen, ja niityille, jotka muistuttavat perinnäisen maatalouden karjataloudesta laidunnuskäytäntöineen ja talvirehun eli heinän korjuineen.

Näyttely tuo esiin myös pihapiirien ja maatalousympäristöjen muutoksen ja muutoksen myös suhtautumisessa niihin: se, mitä pidetään säilyttämisen arvoisena, vaihtelee eri aikoina.

Näyttelyn keskeistä antia ovat Pattoin piha-alueiden käyttö- ja hoitokäytänteiden esittely, mutta myös pihapiirin ulkopuolella suoritetut toimenpiteet, jotka ovat vaikuttaneet perinnäisen maatalousmaiseman syntymiseen. Näitä ovat laidunnus, peltoviljely ja talvirehun keruu ja näissä töissä käytetyt menetelmät työkaluineen. Näyttelyn toinen teema liittyy Pattoin tilaan nykypäivän perinnemaisema -käsitteen näkökulmasta. Tilakokonaisuuteen kuuluvilla entisillä pelloilla on ollut maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoitosopimus Etelä-Savon ELY- keskuksen (Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus) kanssa vuodesta 2014 saakka ja alueen hoidosta on vastannut alueellinen lammaskerho Suur-Savon lampurit ry. Pihapiiriin sijoitetuissa tauluissa esitellään myös alueen kasvilajistoa ELY- keskuksen vuoden 2019 perinnebiotooppi-inventointien pohjalta.

Tilan pihapiirissä sekä ajallinen ulottuvuus että luonto ovat läsnä. Vahvan maatalouden harjoittaminen, laidunnus, heinänteot ja puutarhan hoito ovat kaikki vaikuttaneet pihapiirin ja maatalousympäristön muutokseen luonnontilaisesta metsästä kohti hyvin hoidettua maalaistalon pihapiiriä. Maanviljelyn ja karjanhoidon päättyminen ja tilan autioituminen ovat puolestaan edesauttaneet hidasta muutosta kulttuuriympäristöstä jälleen luonnonympäristöä kohti. Kyse on luonnon ja ihmisen suhteesta, jota luonnehtii jatkuvan muutoksen läsnäolo. Joskus muutos on hitaudessaan silmälle miltei näkymätön, mutta silti jatkuva.

Näyttelyä kuvittavat juvalaisen valokuvaaja Jake Kukowskin kuvat, joissa tuokiot pysähtyvät tunnelmiksi ja haastavat pohtimaan vanhan maatilan pihapiirin säilymistä ja pysyvyyttä, mutta myös muutosta ja jatkuvuutta eli mennyttä ja nykyhetkeä jatkuvassa vuoropuhelussa keskenään.

Näyttely on avoinna piha-alueilla kautta vuoden

Näyttelyyn voi tutustua omatoimisesti kautta Pattoin perintötalon piha-alueilla, tai oppaan kanssa museon aukioloaikoina. Kesällä 2022 Pattoin perintötalo on avoinna ke-su 8.6.-21.8. klo 11-17. 

Kuva: Jake Kukowski

Tapahtuman tiedot

Tapahtuma alkaa 08.06.2022 11:00
Tapahtuma päättyy 21.08.2022 17:00
Maksimi osallistujamäärä Rajoittamaton
Hinta / henkilö 4,00€
Järjestäjä Valokuvaaja Jake Kukowski ja Juvan kunnan kulttuuripalvelut
Tapahtumapaikan osoite Pattointie 62, 51900 Juva